Hotline

02033500182

mực Cô Tô

Phượt ký Cô Tô một ngày tháng 8

12/01/2015 - mực Cô Tô

Cô Tô là một huyện đảo xa đất liền, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển. Những năm…

1
Đường dây nóng
02033500182